طراحی وساخت

ایده ساخت خانه های گنبدی در ایران در ابتدای سال 1396 توسط گروه تحقیق و مهندسی شرکت سرور دانش مطرح گردید . با تکمیل مطالعات اولیه در خصوص بازار این محصولات دردنیا مدیران شرکت با اجرای این طرح موافقت کرده و پروژه ساخت خانه گنبدی از جنس کامپوزیت برای اولین بار در ایران در اینشرکت شروع شد .

تیم طراحی شرکت اقدام به تهیه طرح های اولیه و پیاده سازی آن درمحیط برنامه های کامپیوتری نمود . پس از تکمیل طرح های مهندسی  عملیات مدلسازی آغاز و با در  نظر گرفتن کلیه  دقتها و ظرافتهای مدلسازی درابعاد بسیار بزرگ چالشهای جذاب این بخش یک به یک پیموده شد و درنهایت مدل اولیه آماده شد .

پس تائید مدل ها کار ساخت قالبهای نهایی آغاز و پس از چند ماه قالبهای نهایی آماده بهره برداری نهایی گردید.

تیم طراحی و مهندسی این شرکت آمادگی اجرای طرحها و ایده های خلاقانه و نو را دارا بوده و از چالشهای جدید استقبال می نماید .

 

 

 

  • آدرس :تهران - دماوند - ناحیه صنعتی دماوند
  • تلفن : 76353073 21 0098
  • ایمیل :info@compositepart.com