روش نصب


ابتدا باید یک سکوی مسطح ترجیحاً از جنس بتن و به قطر دایره 7 متر ساخته شود.

قطعات خانه گنبدی توسط کامیون به محل نصب منتقل شده و توسط 3 نفر و بدون نیاز به جرثقیل تخلیه می شوند. روی سکو ابتدا توسط رنگ یا گچ دایره ای به قطر 6 متر ترسیم می گردد تا راهنمای نصب قطعات باشد.

اولین قطعه توسط یک میله 3 متری که زیر نوک بالایی آن قرار می گیرد موقتاً سرپا می گردد . سپس قطعه دوم در کنار قطعه اول سرپا شده و توسط پیچ و مهره به یکدیگر متصل می گردد . بدین ترتیب تمامی هشت قطعه به ترتیب سرپا شده و توسط پیچ و مهره به یکدیگر نصب می شوند.

پس از نصب 8 قطعه به یکدیگر کل سازه از طریق لبه درونی زیرین توسط پیچ مخصوص به سکوی بتنی نصب می گردد . پس از نصب در و پنجره ها کلیه درز ها توسط چسب سیلیکون پر شده و پیچ و مهره ها آچار کشی نهایی می گردد .

اکنون سازه آماده نصب تجهیزات و دکوراسیون داخلی می باشد .

  • آدرس :تهران - دماوند - ناحیه صنعتی دماوند
  • تلفن : 76353073 21 0098
  • ایمیل :info@compositepart.com